Στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα γίνεται πολύ συχνή ενημέρωση των τιμών των προϊόντων.

Ενδεχομένως όμως να υπάρξουν αλλαγές στις τιμές των προϊόντων, τυπογραφικά ή τεχνικά λάθη.

Οι αλλαγές των τιμών δεν επηρεάζουν παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί.