ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Σίνδος Ο.Τ. 47 Γ΄ Φάση
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 1024, Ιωνία, Τ.Κ. 57008
T. 2310 798252, 2310 798996
T. 2310 527051, 2310 554777
F. 2310 798820

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Υποκατάστημα
Μαιάνδρου 47, Περισσός Αττικής
(Εκκλησία Αγίου Ευσταθίου)
Τ. 210 2717088
F. 210 2716614

EMAIL

Λογιστήριο: logistirio@sidirela.gr
Customer Service/πωλήσεις: sales@sidirela.gr
Αποθήκη: apothiki@sidirela.gr
Γενικές πληροφορίες: sidirela1@sidirela.gr