Αν κάποια από τα εμπορεύματα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή / και τηλεφώνου, ώστε να σας ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους ή να σας προτείνουμε κάποιο παραπλήσιο ή νέο προϊον. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας και εφόσον δεν σας καλύπτει κάποια εναλλακτική μας πρόταση ,μπορείτε  να ζητήσετε την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Η τυχόν λοιπή παραγγελία σας θα εκτελείται κανονικά.